Wat is een Sprint 0?

Laatst geüpdatet op 22 jun. 2021
Een Sprint 0 (of Sprint Zero) in software-ontwikkeling is een fase waarin wordt bepaald wat er ontwikkeld moet gaan worden.

Wanneer software volgens de Scrum-methodiek ontwikkeld wordt, wordt er gewerkt in sprints. Sprints worden gevuld met User Stories uit de backlog. Tijdens Sprint 0 kan een goede basis voor deze backlog worden neergezet, door de belangrijkste User Stories en Epics te formuleren.

Andere onderdelen die tijdens een Sprint 0 aan de orde kunnen komen zijn onderzoek naar (technische) afhankelijkheden en benodigde onderdelen als een CMS of andere tooling en een eerste aanzet van de technische architectuur.

Na een Sprint 0 ontstaat een duidelijk beeld van wat er gebouwd moet worden en wat daarbij komt kijken. Hierdoor ontstaat ook een beter inzicht in het benodigde budget en de doorlooptijd.