Gemeente Emmen

Een bijzondere webwinkel voor minima

Voor de Gemeente Emmen, die in dit geval ook optreedt als opdrachtgever namens de Gemeente Coevorden en Borger-Odoorn. De drie gemeenten samen hebben een aanbesteding uitgeschreven voor de levering van het Platform Gemeentelijke Regelingen. Lightbase heeft de aanbesteding gewonnen en het platform gerealiseerd.

Met welk probleem kwam de opdrachtgever bij ons?

De gemeenten willen ervoor zorgen dat inwoners met een minimum inkomen ook op een volwaardige manier mee kunnen doen in de maatschappij. Ze willen deze doelgroep op een veilige manier het nodige budget geven voor bijvoorbeeld schoolmateriaal, kinderfeestjes, lidmaatschap van een sportvereniging of een kinderfiets.

Het platform bestaat daarom uit een bijzonder soort webshop. Aanbieders zoals winkels en sportverenigingen kunnen inloggen en producten aanbieden. Inwoners kunnen inloggen om deze producten te kopen met budget dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Medewerkers van de gemeenten kunnen aanbieders, producten, inwoners en budgetten beheren.

Waarom was Lightbase de beste partij?

In de aanbesteding kwam Lightbase uit de bus als partij met de beste aanbieding. Er is onder andere gekeken naar visie op het platform, informatiebeveiliging, implementatieplan, gebruiksvriendelijkheid en prijs.

Wat hebben we gemaakt?

We hebben één platform gebouwd voor drie gemeenten. Per gemeente wordt er wel gebruik gemaakt van een eigen URL en huisstijl.

Security by Design was een belangrijk uitgangspunt. De nodige maatregelen zijn dan ook getroffen om de data, inclusief persoonsgegevens, gescheiden te houden. Door middel van twee-factor-authenticatie en IP-restricties beperken we de toegang tot de beheer-omgevingen.

Ook Privacy by Design was een belangrijk uitgangspunt. Zo zijn BSN-nummers door niemand in te zien en hebben inwoners altijd controle over welke gegevens ze aan het platform verstrekken. Ze geven bijvoorbeeld alleen een verzendadres op als dat voor een bestelling nodig is.

Hoe is er samengewerkt?

Vanuit de Gemeente Emmen waren een projectleider en een informatie-architect betrokken. Deze laatste trad op als Product Owner. Samen waren zij ons primaire aanspreekpunt voor inhoudelijke- en procesmatige onderwerpen. In de implementatie- en testfase waren namens de gemeenten ook functioneel beheerders betrokken.